Tietosuoja- ja rekisteriseloste (päivitetty 2.2.2022)

Rekisterinpitäjä

JH Timonen Oy ja Hannan ArjenApu

Y-tunnus 3179866-8

Askelkuja 3, 04220 Kerava

Rekisteristä vastaavat henkilöt

JH Timonen Oy:

Jari Timonen, jari.timonen@jaritimonen.fi 045 138 2499

Hannan ArjenApu:

Hanna Timonen hanna.timonen@elisanet.fi 040 737 6611

Rekisterin nimi

JH Timonen Oy:n asiakasrekisteri ja JH Timonen Oy:n yhteistyöyritysten rekisteri

Hannan ArjenApu asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ja keräämisen perusteena on yrityksen ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen; toimeksiannon vastaanottaminen, sopimuksen teko, yhteydenpito, palvelun suorittaminen, laskutus, tiedottaminen, liiketoiminnan kehittäminen, mahdolliset referenssit.

Yrityksen tietojen käsittelyn ja keräämisen perusteena ja käyttötarkoituksena on yhteistyö kyseisen yrityksen kanssa.

Asiakkaan/yhteistyöyrityksen tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan/yhteistyöyrityksen suostumuksesta.

Rekisterin sisältämät tiedot

JH Timonen Oy ja Hannan ArjenApu asiakasrekisteriin kerätään asiakkaan:

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

JH Timonen Oy yhteistyöyritysten rekisteriin kerätään:

Yrityksen nimi, Y-tunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, verkkolaskuosoite, yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään asiakassuhteen/yrityskumppanuuden ajan ja sen jälkeen niin kauan kuin on tarpeellista. Lisäksi joitakin tietoja voidaan säilyttää pidempään laissa määriteltyjen velvollisuuksien hoitamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään asiakkaalta/yritykseltä hänen omasta suostumuksestaan yhteydenottolomakkeen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilötietoja/yritystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, lukuun ottamatta laskutustietoja, jotka luovutetaan tilitoimiston tietoon. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain rekisterinpitäjällä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia poistamaan, oikaisemaan tai täydentämään rekisterissä olevan, käsittelyn kannalta tarpeettoman, virheellisen tai puutteellisen tiedon.

Yhteydenotot sähköpostitse rekisterin pitäjään, yhteystiedot yllä.